Wystawa prac rysunkowych i malarskich uczniów Ars Atelier

Home / Wystawa prac rysunkowych i malarskich uczniów Ars Atelier
plakat wystawa uczniów ars atelier

W Galerii Szczecina Humanistycznego już wiszą nowe prace. Niniejsza wystawa jest śladem plastycznej działalności dydaktycznej Niepublicznej Szkoły Plastycznej Ars Atelier w Szczecinie działającej bez przerwy od 2005 roku. Misją szkoły jest szeroko pojęte wychowanie plastyczne dzieci, młodzieży a także krzewienie wrażliwości, rozumienia sztuki i rozwijania pasji artystycznych wśród osób dorosłych.
Prezentowane obrazy są wynikiem pracy uczniów w wieku od 16 do 65 lat na zajęciach warsztatowych. Każde zajęcia rozpoczynają się od postawienia problemu plastycznego (problemu przestrzeni, perspektywy, światła, barwy, kompozycji itp.), omówienia techniki i tematu.

Proste martwe natury są pretekstem do obserwacji wycinka rzeczywistości i jego analizy formalnej co sprzyja wyostrzaniu świadomości wizualnej oraz określaniu cech przestrzeni, kształtów i proporcji brył. Szereg żmudnych ćwiczeń, etiud studyjnych rozwija także umiejętności warsztatowe niezbędne do wyrażania przyszłych koncepcji czy wizji. Studium postaci, akt, portret to grupa ćwiczeń mających na celu analizę anatomiczną. Układ ścięgien, mięśni, kości determinuje zewnętrzne cechy postaci, jej kinetykę. Istotnym elementem metodyki nauczania są także zadania kreatywne, koncepcyjne, w których student ma za zadanie odnieść się poprzez plastyczną metaforę, symbol do ciekawych tematów filozoficznych, społecznych, zjawisk kulturowych czy subiektywnych przemyśleń.

Na wystawie prezentujemy efekty tych działań. Obrazy zostały wykonane w różnych technikach – rysunek ołówkiem, kredką, patykiem i tuszem, pastelem a także malarstwo akrylem i temperą.

Przedstawione prace zostały wykonane pod kierunkiem artystów plastyków – dr Agnieszki Materne, dr Mikołaja Materne (pracownicy US), dr Sylwii Godowskiej.

Zdjęcia z wystawy i przygotowań

Leave a Reply

Your email address will not be published.