Wystawa końcoworoczna

Home / Wystawa końcoworoczna
wystawa koncoworoczna - plakat 2021

Wystawa końcoworoczna jest podsumowaniem pracy plastycznej studentów pierwszego roku Edukacji Artystycznej oraz zwieńczeniem projektów realizowanych w ramach studiów I i II stopnia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną na Wydziale Nauk Społecznych oraz w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prezentowane są prace z przedmiotów takich jak malarstwo, rysunek, projektowanie, fotografia, grafika, wychowanie estetyczne, technika itd.

W zadaniach studenci podejmowali szereg problemów i wyzwań plastycznych związanych z kompozycją, aranżacją przestrzeni, studium postaci, budowaniem głębi obrazu, analizą światła, cienia a nawet aspektami abstrakcji geometrycznej w nurcie op-artu. Istotą zadań była analiza szeregu problemów plastycznych oraz technicznych, zrozumienie istotnych zjawisk w sztuce a także nabycie podstawowych umiejętność warsztatowych – plastycznych i technicznych cechujących nowoczesnego nauczyciela.

Serdecznie zapraszam do oglądania wystawy
dr Mikołaj Materne

Zdjęcia z wystawy

Leave a Reply

Your email address will not be published.