Organizacja wystaw

GALERIA

Galeria SH zaprasza do współpracy

Galeria dysponuje dwiema wielkimi ścianami, na które mogą pomieścić ok 55 prac w formacie B1 (pion)

Kilka wystaw

WERNISAŻE, WYSTAWY INDYWIDUALNE

Do organizacji wystaw indywidualnych zapraszani są twórcy posiadający znaczący dorobek artystyczny.

Autorów serdecznie zachęcamy także do wygłoszenia referatu podejmującego interesujący problem naukowy powiązany z tematyką prezentowanych prac. Wykład taki organizowany jest w ramach spotkań z cyklu „Szczecina Humanistycznego” zainicjowanego w 2008 r. przez dr hab. Urszulę Chęcińska, prof. US

Zgłoszenia chęci organizacji wystawy prosimy wysyłać na adres Galerii SH 

 

Decyzję o organizacji wystawy podejmuje kolegium galeryjne. Galeria ponosi koszty organizacji wernisażu i wystawy. Prelegent otrzymuje certyfikat udziału.
Galeria nie wypłaca honorariów za wystąpienie, nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu autora. Autor ubezpiecza prezentowane prace we własnym zakresie.

WERNISAŻE, WYSTAWY ZBIOROWE

Dla twórców profesjonalnych, studentów w ramach przeglądów, konkursów.

Stałym elementem w kalendarzu imprez galerii są wystawy z cyklu „Pracownie”. Jest to seria wystaw poświęconych działalności pracowni z różnych szkół i uczelni artystycznych. Przedsięwzięcie to ma na celu przybliżenie metodyki nauczania przedmiotów plastycznych. Na wystawie prezentowane są prace studentów (uczniów) i dydaktyków prowadzących (nauczycieli). Wystawiane są obrazy z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki.

Zgłoszenia chęci organizacji wystawy prosimy wysyłać na adres Galerii SH 

 

Galeria SH organizuje również wystawy pokonkursowe. Ponadto zapraszamy do współpracy profesjonalne grupy artystyczne.

Decyzję o organizacji wystawy podejmuje kolegium galeryjne. Kryterium wyboru prac może być subiektywna ocena kolegium. Prace muszą być zgodne z profilem działalności galerii.

WYSTAWY OKAZJONALNE O WARTOŚCI HISTORYCZNEJ, EDUKACYJNEJ

Wystawy będące wsparciem, zilustrowaniem konferencji, wykładów lub innych naukowych spotkań odbywających się w Uniwersytecie.

Zgłoszenia chęci organizacji wystawy prosimy wysyłać na adres Galerii SH 

Dane techniczne sali wystawowej

Ściana ekspozycyjna o wymiarach: wysokość 3,7 m, długość – 28,8 m. System zawieszeń z linkami stalowymi. Oświetlenie – Reflektory LED 4000 K na szynie centralnej. Druga ściana posiada ten sam system zawieszeń, dysponuje jednak połową miejsca.