W świecie dziecięcej wyobraźni

Home / W świecie dziecięcej wyobraźni
W świecie dziecięcej wyobraźni - plakat

Sztuka dziecka jest zjawiskiem niezwykłym. Obserwując malujące lub rysujące dzieci dostrzec można jak głęboko zamyślone koncentrują się na swoim zadaniu. Zanurzając się w świat kolorów i form, dziecko otwiera swoją duszę, stając się prawdomównym komentatorem rzeczywistości. Jeżeli nie jest sterowane wizjami świata dorosłych, to wyrażanie własnych przeżyć, marzeń i myśli poprzez malowanie, rysowanie jest autentyczne i pozbawione fałszu.

Na wyjątkową wartość sztuki dziecka, jako jedni z pierwszych, zwrócili uwagę francuscy Kubiści. Na początku XX wieku poszukując nowych rozwiązań dla swojego malarstwa zainspirowali się sztuką człowieka prehistorycznego. Odkrywając podobieństwa między sposobem postrzegania świata ludzi pierwotnych i dzieci (u tych pierwszych widzenie poszerzało się w sposób powolny, u dziecka proces ten przebiega bardzo szybko z powodu nacisku otoczenia) zaczęto dostrzegać, iż sztuka dziecka nie jest nieudolną kopią sztuki dorosłych. Jest ona nieszablonowym, wartościowym uniwersum mającym urok „prostej i niewypaczonej dziecięcej natury” przewyższającym swoją szczerością plastyczne wypowiedzi osób dorosłych.

Operując elementarnymi formami, uproszczonymi kształtami dziecko buduje niezwykle symboliczny przekaz. Detale nie mają tu często dużego znaczenia. Dziecko ma niezwykłą zdolność tworzenia własnych symboli. Nie korzysta i często w ogóle nie zna kulturowo przyjętych wzorców symbolicznych. Kreuje własne, istotne dla niego samego znaczenia. Proces twórczy dziecka jest złożony a jego celem nie jest tylko sam obraz ale również szereg innych aktywności – m.in. eksperymenty z mieszaniem kolorów, doświadczanie ruchu, a także dobra zabawa.

Katedra Wczesnej Edukacji oraz Koło Naukowe Edukacji Plastycznej Artpeak ma zaszczyt zaprezentować wystawę prac plastycznych wykonanych przy okazji różnego rodzaju imprez i warsztatów artystyczno-dydaktycznych realizowanych w ramach działalności statutowej i projektowej Katedry. Ich autorami są dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze Szczecina i okolic. Prezentowane dzieła wykonane są w różnych technikach – tempery, kredki olejowej, monotypii itd.

Zapraszamy serdecznie.

Zdjęcia z wystawy

Leave a Reply

Your email address will not be published.