Poza granicami. Czym jest piękno?

Home / Poza granicami. Czym jest piękno?
poza granicami - plakat

Wystawa „Poza granicami” jest ekspozycją wieloautorską, obejmującą prace artystów z Polski, Czech i Niemiec. Stanowi wielogłos ukazujący subiektywne spojrzenie na temat tego, co wartościowe, ważne i piękne.

Wielowarstwowość otaczającej człowieka rzeczywistości jest ogromnym wyzwaniem. Niezliczona ilość bodźców, informacji, twierdzeń i wzorców splata się w skomplikowaną sieć, znajdującą swoje odbicie także w kulturze i sztuce. Odwieczne idee piękna, proporcji czy harmonii w znacznej mierze ustąpiły miejsca konceptowi konfrontacji. Potrzeba komunikatu, odnalezienia swojego miejsca i akceptacji przekłada się na język sztuki. Chęć wstrząśnięcia widzem, wzbudzenia kontrowersji czy partycypacji w politycznej i społecznej debacie, przy niewątpliwej istotności takich działań, odsuwa często na bok osobistą refleksję nad tym, co ponadczasowe.

Przedstawione prace dotykają tej delikatnej i niejednoznacznej sfery doznań emocjonalnych i duchowych, które poprzez sztukę mogą wyrazić się pełniej, niż przy użyciu jakichkolwiek słów. Poszukiwanie piękna i znaczenia poza granicami fizycznej codzienności znalazło w nich swoje odzwierciedlenie w sposób tak różnorodny, jak odmienne jest postrzeganie świata przez każdego z twórców oraz bodźce, które nimi kierują.

Kuratorzy wystawy:
dr hab. Mariusz Szajda, prof. AS i
dr Agnieszka Pawłowska (także autorka powyższego tekstu)

Kurator galerii:
dr Mikołaj Materne

Zdjęcia z wernisażu

Leave a Reply

Your email address will not be published.