Między kreską a plamą – wystawa młodych twórców

Home / Między kreską a plamą – wystawa młodych twórców
między kreską a plamą - plakat

Wystawa końcoworoczna to okazja to prezentacji prac, które wykonane zostały podczas zajęć plastycznych przez studentów Edukacji artystycznej, Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z rozszerzoną edukacją artystyczną a także Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i Pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Na wystawie zaprezentowany jest wycinek realizowanych zadań z roku akademickiego 2022/2023. Studenci zmagali się z ambitnymi zadaniami warsztatowymi, których tematem były wiersze Joanny Kulmowej, zadania z wyobraźni, projekty graficzne czy zwykłe studia układów przestrzennych.

Bogactwo działań plastycznych takich jak malarstwo, rysunek, fotografia, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, rzeźba to okazja do rozwinięcia artystycznych uzdolnień, które przekuwane są w praktyczne umiejętności tak istotne w metodyce nauczania przedmiotów artystycznych, jak i rozwijaniu własnego warsztatu oraz samorealizacji artystycznej.

Zapraszamy do oglądania.
Kurator Galerii, dr Mikołaj Materne

Zdjęcia z wystawy

Leave a Reply

Your email address will not be published.