Matematyka w obiektywie

Home / Matematyka w obiektywie
Matematyka w obiektywie - plakat

Prezentowana wystawa była eksponowana w kwietniu i maju 2023 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Stanowi ona wybór interesujących fotografii z poprzednich edycji konkursu. Wystawa jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US, prof. APS. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Konkurs MATHEMATICS IN FOCUS szczególnie aktywnie współpracuje z Województwem Zachodniopomorskim,  Województwem Mazowieckim oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy (2 grupy wiekowe: do i powyżej 20 roku życia) wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę, która nadaje pracy sens poznawczy. Aby wziąć udział w XIV edycji konkursu, która trwa do 1 listopada 2023r. trzeba się zarejestrować na www.mwo.usz.edu.pl, podać swój adres e-mailowy, poczekać na link aktywacyjny. Następnie zalogować się i wysłać poprzez formularz elektroniczny zdjęcia (max 6 szt.)  wraz z tytułami i ew. opisami.

Na zwycięzców XIV edycji konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Tegoroczna pula nagród przekroczyła 30 tys. zł.

Prace ocenia jury w składzie: prof. dr hab. Konrad Czerski, prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS, mgr Jerzy Kołodziejczyk, Janusz Piszczatowski ze Związku Polskich Artystów Fotografików, dr Sergiusz Sachno, prof. WSSiP, dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, oraz dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS, prof. US. Corocznie przyznawane jest wyróżnienie specjalne Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego za fotografię zaopatrzoną w najciekawszy opis matematyczny. Obok nagród rzeczowych, oryginalnych dyplomów i zaświadczeń finaliści otrzymują nagrody w postaci nominacji do wystaw i publikacji. Fotografie publikowane są bowiem w galeriach fotograficznych w kraju i za granicą, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zarejestrowania się na www.mwo.usz.edu.pl również Ambasadorów – osoby, które zechcą pomóc innym w zakładaniu kont, logowaniu, wykonaniu, podpisywaniu i opisywaniu zdjęć, propagować idee Matematyki w obiektywie. Mogą to być osoby dorosłe (rodzice, nauczyciele, wychowawcy) oraz np. uczniowie, którzy innym pomagają w rejestracji lub przygotowaniu zdjęć i zarejestrują się w systemie zgłoszeniowym. Uczestnicy w panelu zgłoszeniowym mogą wskazać nazwisko swojego ambasadora. Każda zgłoszona fotografia podnosi miejsce ambasadora w rankingu. Najbardziej aktywni otrzymują tytuł honorowy „Ambasador Matematyki w obiektywie”, dyplom i nagrodę rzeczową.

Projekt „Fotoedukacja – matematyczny konkurs fotograficzny z programem ambasadorskim” uzyskał grant Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, a Poczta Polska wydała serię znaczków przedstawiających 9 nominowanych fotografii pokonkursowych.