Różnorodności

Home / Różnorodności

Człowiek jest istotą społeczną, zróżnicowaną pod względem osobowości, kultury, zainteresowań, stylu bycia. Ta różnorodność buduje piękno świata. W przestrzeniach Uniwersytetu Szczecińskiego, na wielu kierunkach, wydziałach spotykają się osoby, które oprócz zainteresowań naukowych posiadają wiele innych pasji.

Wystawa w Galerii SH w ramach II Forum Kół Naukowych prezentuje prace plastyczne członkiń Koła Naukowego Edukacji Artystycznej – Artisans, studentek I roku studiów. Obrazy te reprezentują różne style i zainteresowania artystyczne. Są tu klasyczne obrazy studyjne wykonane ołówkiem, kredkami, farbami ale również obrazy fotograficzne i prace będące eksperymentem łączącym walory kolorystyczne z przestrzenią trójwymiarową. Te ciekawe dzieła mimo pewnych niedoskonałości  świadczą o różnorodności, bogactwie pomysłów, odwadze i chęci poszukiwania.

Galeria SH jest promotorem artystycznych pasji początkujących artystów i aktywności Studentów Uniwersytetu.

Serdecznie zapraszamy na wystawę.
Kurator Galerii, dr Mikołaj Materne

Zdjęcia z wernisażu