Odwracać kota ogonem – Od Korczaka do Kulmowej…

Home / Odwracać kota ogonem – Od Korczaka do Kulmowej…
koty - plakat - od korczaka do kulmowej

Odwracać kota ogonem – Wiersze Joanny Kulmowej w kontekście wczesnej edukacji

Działalność plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym to przede wszystkim dobra zabawa. Mały artysta zanurzony w otchłani swojego obrazu jest tak bardzo skupiony na własnej idei, że świat który jest wokół niego zatrzymuje się. Nie istotna jest tu poprawność mimetyczna czy rygor warsztatu. Dziecko w tej chwili staje się prawdziwym twórcą, który poszukuje i stwarza nowe, własne symbole, znane tylko jemu. Być artystą to czuć wolność. Cecha ta tak bardzo pożądana przez zawodowych twórców jest czymś zupełnie naturalnym dla dziecka.

Poeci, malarze, kompozytorzy stykają się z czułą materią świata budując z niej uporządkowane, harmonijne układy. Redukują często wielość, rozproszenie do prostej formuły. Jest to kod, który stanowi zapis złożonych myśli i przeżyć. Słuchając muzyki, czytając wiersze stajemy się odbiorcami, którzy odkodowują tę prostą formułę, rozwijamy ją przez pryzmat swoich doświadczeń i doznajemy mistycznego przeżycia, komunikacji z nadrzędną prawdą. Trzeba niezwykłego talentu aby te złożoności sformułować w postaci plam, dźwięków czy słów. Poeta czy malarz ma myśli wolne, nieskrępowane, buja w obłokach, marzy.

Poezja Joanny Kulmowej stanowi również taki kod, składający się z prostych zdań, rytmów słów i rymów. Co ciekawe artysta czytający wiersz i malujący na jego podstawie obraz jest jednocześnie osobą dekodującą i kodującą komunikat w postaci innowacyjnego dzieła. Ta ciekawa zależność była inspiracją do przeprowadzenia warsztatów z odbiorcą i artystą specyficznym – dzieckiem. Prezentowane na wystawie prace dzieci w różnym wieku stanowią wizualną relację z tych warsztatów.

Wystawa została zorganizowana na potrzeby V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji”. , która się odbyła w dniach 23-24 marca 2023 r. (zobacz)

Kuratorzy wystawy: dr Mikołaj Materne, lic. Karolina Sołtys

Zdjęcia z wystawy

Leave a Reply

Your email address will not be published.