dr Mikołaj Materne

Home / dr Mikołaj Materne

Socials

JM Rektor prof. dr hab. Waldemar Tarczyński  powołał Pana dra Mikołaja Materne na opiekuna Galerii Szczecina Humanistycznego znajdującej się na ul. Krakowskiej 71-79.

Do obowiązków opiekuna Galerii należy:

  1. Nawiązywanie kontaktu z artystami, twórcami, galeriami sztuki w celu organizacji wystaw.
  2. Organizacja techniczna eskpozycji galeryjnych (aranżacja przestrzeni wystawowej, instalacja obrazów, dzieł plastycznych).
  3. Organizacja wernisaży oraz wydarzeń towarzyszących.
  4. Promocja i dokumentowanie wydarzeń, wystaw, wernisaży.
  5. Budowanie kolekcji prac artystycznych dla zbiorów Uniwersytetu Szczecińskiego.