Galeria SH logo
Organizacja wystaw

Zasady organizacji wystaw

Uwaga!
Informujemy, iż wszystkie terminy organizacji wystaw w roku akademickim 2017/2018 są już zajęte.

Ogłaszamy nabór chętnych do organizacji wystaw w roku akademickim 2018/2019
Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie zgłoszeń wg wytycznych umieszczonych poniżej do końca kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia rozpatrzone będę do końca czerwca 2018 roku.

Galeria Szczecina Humanistycznego organizuje:

1. Wernisaże, wystawy indywidualne
Do organizacji wystaw indywidualnych zapraszani są twórcy posiadający znaczący dorobek artystyczny.

Autorów serdecznie zachęcamy także do wygłoszenia referatu podejmującego interesujący problem naukowy powiązany z tematyką prezentowanych prac. Wykład taki organizowany jest w ramach spotkań z cyklu „Szczecina Humanistycznego”

Zgłoszenia chęci organizacji wystawy prosimy wysyłać na adres galerii - mikolaj.materne @ usz.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • życiorys z uwzględnieniem dorobku twórczego (naukowego),
 • temat wystawy,
 • zdjęcia przykładowych obrazów wraz z ich krótkim opisem,
 • propozycję tematu i abstraktu referatu.

Decyzję o organizacji wystawy podejmuje kolegium galeryjne. Galeria ponosi koszty organizacji wernisażu i wystawy. Prelegent otrzymuje certyfikat udziału.
Galeria nie wypłaca honorariów za wystąpienie, nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu autora. Autor ubezpiecza prezentowane prace we własnym zakresie.

2. Wernisaże, wystawy zbiorowe twórców profesjonalnych, studentów w ramach przeglądów, konkursów.

Stałym elementem w kalendarzu imprez galerii są wystawy z cyklu „Pracownie”. Jest to seria wystaw poświeconych działalności pracowni z różnych szkół i uczelni artystycznych. Przedsięwzięcie to ma na celu przybliżenie metodyki nauczania przedmiotów plastycznych. Na wystawie prezentowane są prace studentów (uczniów) i dydaktyków prowadzących (nauczycieli). Wystawiane są obrazy z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki.

Zgłoszenia chęci organizacji wystawy prosimy wysyłać na adres galerii - mikolaj.materne @ usz.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • opis działalności pracowni,
 • imię i nazwisko, stopień naukowy kierownika pracowni,
 • zdjęcia przykładowych obrazów.

Galeria Szczecina humanistycznego organizuje również wystawy pokonkursowe.
Ponadto zapraszamy do współpracy profesjonalne grupy artystyczne.

Decyzję o organizacji wystawy podejmuje kolegium galeryjne. Kryterium wyboru prac może być subiektywna ocena kolegium. Prace muszą być zgodne z profilem działalności galerii.

3. Wystawy okazjonalne o wartości historycznej, edukacyjnej będące wsparciem, zilustrowaniem konferencji, wykładów lub innych naukowych spotkań odbywających się w Uniwersytecie.

Zgłoszenia chęci organizacji wystawy prosimy wysyłać na adres galerii - mikolaj.materne @ usz.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • opis planowanej wystawy.

Decyzję o organizacji wystawy podejmuje kolegium galeryjne.

Uwagi końcowe:
Zgłoszenia należy wysyłać do końca kwietnia każdego roku. Ewentualny termin wystawy i wernisażu ustalony będzie na kolejny rok akademicki. Wszelkie sprawy dotyczące galerii rozstrzyga kolegium galeryjne składające się z pracowników naukowych i artystycznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Galeria ponosi koszty organizacji wernisażu i wystawy, wobec czego mile widziane będzie przekazanie pracy (obrazu, plakatu, grafiki), na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Nieodpłatne przekazanie pracy ze strony autora jest jednak całkowicie dobrowolne i ma na celu zasilanie stałej kolekcji, zbioru galerii, co potwierdzone zostanie stosownym dokumentem i wpisem do bazy promowanych artystów. Autorzy prac otrzymują również certyfikat udziału.
Kuratorem galerii jest dr Mikołaj Materne.

Informujemy również, że wydział Humanistyczny posiada dodatkowe przestrzenie wystawowe:

 • PosterWHol (skrzydło południowe) – przestrzeń do prezentacji plakatów.
 • Hol główny – przestrzeń do pozostałych prezentacji okazjonalnych.
  Powyższe przestrzenie nie podlegają działalności Galerii Szczecina Humanistycznego

Dane techniczne sali wystawowej

Ściana ekspozycyjna o wymiarach: wysokość 3,7 m, długość – 28,8 m. System zawieszeń z linkami stalowymi. Oświetlenie - Reflektory LED 4000 K na szynie centralnej.

Przestrzeń Sztuki Wydziału Nauk Społecznych
Galeria Szczecina Humanistycznego
PosterWHol
Sala 155
Hol główny

ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin