Galeria SH logo
Kontakt

Kierownik galerii:
dr Mikołaj Materne

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

Przestrzeń Sztuki Wydziału Nauk Społecznych
Galeria Szczecina Humanistycznego
PosterWHol
Sala 155
Hol główny

ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin